Category: haiku

Wishing you all a bubbling start of weekend!


Wishing you all a bubbling start of weekend!

Photo

Photo

Wishing you all a shimmering weekend here, now…


Wishing you all a shimmering weekend here, now, yes!

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Wishing you an easy crossing of the threshold …


Wishing you an easy crossing of the threshold to the weekend!

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo

Photo